Zásady ochrany osobních údajů

1. Úvod

1.1 Tato politika ochrany osobních údajů (dále jen „politika“) upravuje způsob, jakým Bc. Zdeněk Parma - Seerix (dále jen „my“, „náš“, „nás“) zpracovává a chrání osobní údaje našich zákazníků (dále jen „vy“, „vaše“, „vás“) při používání našich služeb a nákupu v našem e-shopu.

2. Zpracování Osobních Údajů

2.1 Sbíráme osobní údaje, které nám poskytnete při vytváření účtu, provádění objednávek a dalších interakcích s naším e-shopem.

2.2 Kategorie osobních údajů, které zpracováváme, mohou zahrnovat:

  •      Jméno a příjmení
  •      Kontaktní údaje (e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa)
  •      Informace o platebních transakcích

3. Účely Zpracování

3.1 Osobní údaje zpracováváme za účelem:

  •      Správy a plnění objednávek
  •      Komunikace ohledně vašich objednávek a dotazů
  •      Poskytování informací o novinkách a nabídkách (pouze s vaším souhlasem)

4. Zabezpečení Údajů

4.1 Přijímáme odpovídající bezpečnostní opatření k ochraně osobních údajů před neoprávněným přístupem, ztrátou, zneužitím nebo změnou.

5. Doba Uchovávání Údajů

5.1 Uchováváme osobní údaje pouze po dobu nezbytně nutnou k dosažení účelu, pro který byly shromážděny.

6. Práva Zákazníků

6.1 Máte právo:

  •      Zjistit, jaké osobní údaje máme o vás
  •      Opravit nepřesné nebo neúplné osobní údaje
  •      Žádat o smazání osobních údajů

7. Předávání Údajů Třetím Stranám

7.1 Nepředáváme osobní údaje třetím stranám bez vašeho souhlasu, s výjimkou případů, kdy to vyžaduje zákon.

8. Cookies

8.1 Používáme cookies k zlepšení funkčnosti našeho e-shopu. Další informace naleznete v naší politice cookies.

9. Kontaktní Informace

9.1 Pro otázky nebo žádosti ohledně ochrany osobních údajů nás kontaktujte na eshop@seerix.eu.

10. Aktualizace Politiky

10.1 Tato politika může být občas aktualizována. Aktuální verzi naleznete vždy na našem e-shopu.

Děkujeme, že jste s námi a respektujeme vaše soukromí.